ЈРС вежба – Скалар 2018

Од 26 до 30 септември 2018 година, JRS (Јамарска решавална служба) организира меѓународна вежба - Скалар 2018. Приближно 130 спасувачи од Македонија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Унгарија, Австрија,…

Continue ReadingЈРС вежба – Скалар 2018

Вежбалиште Хала Металец

Со започнувањето на посериозните тренинзи околу техниките на единечно јаже и барање решение за подобар пристап како да најдиме ново вежбалиште кое ќе биди поблиску и подостапно за нас, добивме…

Continue ReadingВежбалиште Хала Металец

Вежба 2020 Шаторов Камен

Сценарио: Спасување во Зимски услови – Извлекување од провалија и транспорт на носило преку жичара до амбулантно возило. На ден 12.02.2020год  Среда, одржана е спасителна вежба под име “ Спасување…

Continue ReadingВежба 2020 Шаторов Камен

Спасителна вежба “Прилеп 2019”

На ден 23.10.2019год за прв пат во нашиот град а и пошироко е организирана ваква показна вежба за спасување во урбана средина, поточно зпасување од највисоката кула во градот Прилеп, 13-катница. На вежбата учество зедоја 20 членови од Тимот за Спасување на Златоврв.

Continue ReadingСпасителна вежба “Прилеп 2019”