Политика на приватност

Политиката за приватност на личните податоци на веб-страницата го уредува начинот на кој  Спаситиелната служба ЗЛАТОВРВ Прилеп ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците (поединечно – „Корисник“) на www.zlatovrvrescue.com веб-страницата („Страна“). Оваа политика за приватност се однесува единствено за веб-страницата.

Кои информации ги собираме?
Спаситиелната служба ЗЛАТОВРВ Прилеп ги собира следниве податоци при посета на страницата:

Лични идентификациски информации
Ние може да собираме лични идентификациски информации од корисниците на разни начини, а во врска со активностите, услугите, карактеристиките или достапните ресурси на страницата. Корисниците може да ја посетат страницата и анонимно.

Што собираме и чуваме?

Додека ја посетувате нашата страница, ќе следиме:

Содржините што сте ги прегледале: ќе го искористиме ова за, на пример, да ви покажеме други содржини што неодамна сте ги прегледале
Локација, IP адреса и тип на прелистувач: ова ќе го користиме за цели како информации за вашата заинтересираност за одредени содржини
Исто така, ќе користиме колачиња за да ги следиме содржините на количката додека ја прелистувате нашата страница.

Ви испраќаме информации за вашата сметка и донација
Одговорете на вашите барања, вклучително и наплата.
Донациитесе исклучиво за употреба на остварување целите на здружението и се забранува секаква злоупотреба на истите. Поддршка даваме за  спречување на секаква измама.
Преку донацијата  ја  впишувате вашата сметка на нашата уплатна сметка
Усогласени сме со сите законски обврски и правила.

Ви испраќаме пораки од информативен карактер поврзани со нашите настани и организации, доколку изберете да ги примате.

Идентификациски информации што не се лични
Ние може да собираме и идентификациски информации за корисниците што не се лични, секогаш кога ја посетуваат страницата. Идентификациските информации што не се лични може да ги вклучуваат името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посета на страницата, како што се оперативен систем и испорачувачот на интернет-услугата и слични информации.

Колачиња на пребарувачот на интернет
Нашата страница може да користи колачиња за да се подобри корисничкото искуство. Пребарувачот на интернет на корисникот ги чува колачињата на неговиот компјутер заради цели на чување записи за посетите на страницата. Корисниците може да изберат да ги наместат своите пребарувачи на интернет да ги одбијат колачињата или да јават предупредување секогаш кога ќе се пратат колачињата. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени делови од страницата може да не функционираат како што е предвидено.

Аналитика на „Гугл“
Страницата користи аналитика на „Гугл“ за да помогне во анализа на начинот на користење на страницата од корисниците. Оваа алатка користи колачиња. Генерираните информации од колачињата за вашето користење на страницата (вклучително и ИП адресата) се проследуваат до „Гугл“. Овие информации се користат за да се евалуира користењето на страницата од корисниците и за да се направат статистички извештаи за активноста на страницата.
Ние нема (ниту ќе им дозволиме на третите страни) да ја користиме статистичката аналитичка алатка за следење или за собирање на кои било лични идентификациски податоци на корисниците на нашата страница. „Гугл“ нема да ја придружи вашата ИП адреса со кои било други ваши податоци што се чуваат во „Гугл“.

Како ги користиме собраните информации?
Спаситиелната служба ЗЛАТОВРВ Прилеп ги собира и користи информациите од корисниците за да ја фасцилитира помошта, обуката, активностите и теренската активност со главна цел да им помогне на оние на кои им е  помошта им е најпотребна.

Личните информации, не ги продаваме, разменуваме или изнајмуваме на трети лица. Личните податоци може да се откријат само во согласност со законските прописи наведени во регулативата за заштитата на личните податоци, како и другата важечка регулатива.
Ние генерално чуваме информации за вас сè додека ни се потребни информации за целите за кои ги собираме и ги користиме, а од нас не е законски побарано да продолжиме да ги чуваме. На пример, ние ќе зачуваме информации за донации за XXX години за даночни и сметководствени цели. Ова ги вклучува вашето име, адреса за е-пошта и адреси за наплата .

Исто така, ќе зачуваме коментари или прегледи, ако изберете да ги оставите.

Веб-страници на трети лица
Корисниците може да најдат реклами или друга содржина на нашата страница, кои водат кон други страници и сервиси на наши партнери, донатори, и други трети лица. Ние не ја контролираме содржината или врските што се присутни на тие страници и не сме одговорни за постапките на вработените од страниците што се поврзани кон или од нашата страница.

Политика за приватност на личните податоци само за веб-страницата
Оваа политика за приватност на личните податоци се однесува само за информациите што се собираат преку нашата веб-страница и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини.

Промени во политиката за приватност на личните податоци
Спаситиелната служба ЗЛАТОВРВ Прилеп има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на главната страница на веб-страницата и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на оваа страница.

Прифаќање на условите
Со користење на оваа страница, корисникот се согласува со одредбите од политиката за приватност на личните податоци на страницата. Се согласува со

  1. Поставена Политика за заштита на лични податоци на корисниците и заштита на доверливи податоци;
  2. Поставена Политика на поврат на средства;

Доколку не се согласувате со политиката, ве молиме не користете ја нашата страница.

Информации за Спасителната служба Залтоврв Прилеп:

назив: Спасителна Служба Златоврв Прилеп
жиро сметка: 210074404300154
банка: Тутунска Банка
За донации од странство донирајте на :
назив: SPASITELNA SLUZHBA ZLATOVRV Prilep
сметка: 300000000000133 25730522-11
банка: NLB BANK AD SKOPJE
IBAN: MK07210722000105603
BIC / Swift: TUTNMK22

Назив

Здружение за заштита и спасување Спасителна Служба златоврв Прилеп

Матичен број

7440430

Даночен број

4021020540470

Дејност

94,99 Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место

Адреса

Карпошово востание бр 16 Прлеп

Телефон

078 520 792

Факс

 

WEB адреса

zlatovrvrescue.com

E-MAIL адреса

zlatovrv.rescue@gmail.com

Жиро сметка

210074404300154

Контакт лица

Комерцијални прашања

Име и  презиме

Дарко Неданоски

телефон

078 520 792

e-mail

zlatovrv.rescue@gmail.com

Технички прашања

Име и  презиме

Дарко Неданоски

телефон

078 520 792

e-mail

zlatovrv.rescue@gmail.com

 

Контактирајте не
Доколку имате прашања во врска со Политиката за приватност на личните податоци на Страната, практиките или комуникацијата со Страната, ве молиме контактирајте не на:

тел: +389 78 520 792

email: zlatovrv.rescue@gmail.com

контакт линк: https://zlatovrvrescue.com/контакт/