КАЧУВАЊЕ

  • Не користете опрема од алуминиум и железо и која не ги исполнува стандардите за таја намена
  • Дознајте и информирајте се во кој правец планирате да се искачивате (висина, тежина, неопходна опрема, скици, што повеќе информации за теренот каде одите).
  • Комуницирајте со вашиот партнер и секогаш известете близок за каде ќе бидете тој ден.
  • Не конзулмирајте алкохол пред или за време на качување.

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ

Завршената спортско-алпинистичка или планинарска обука е еден од условите за безбедно извршување на оваа активност.

СОВЕТИ ЗА КАЧУВАЊЕ

Кога се качувате, забележете го следново:

  • Секогаш да носиме  кацига
  • Секогаш проверувајте ја опремата личната и на вашиот партнер
  • Користете само опрема со соодветни сертификати (UIAA-CE)